Teckningsoptioner av serie TO1

Teckningsperioden för att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 pågår den 2 – 31 oktober 2023.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

  • Teckningsperiod: 2 – 31 oktober 2023.
  • Villkor: Två (2) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskurs: 0,04 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Totalt emitterades det 120 650 000 teckningsoptioner av serie TO1. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 2,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 27 oktober 2023.

Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och
betalning ske till respektive förvaltare som instruerar vidare om tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/tangiamo-touch-technology-ab/) för signering via BankID. En fysisk anmälningssedel kommer även skickas ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare.

Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.