VD-brev Oktober, 2018

Vi är i en spännande fas där vi håller på att utveckla nya produkter mot befintlig kundbas. Intresset har varit större än väntat, vi siktar på produktlansering under 2019.

Idag är vi tre personer inkl mig själv som kontinuerligt arbetar med försäljning på Tangiamo. Sedan Q2 har försäljningsaktiviteter pågått i Bulgarien, Cypern, Georgien, Italien, Frankrike, Spanien, Sydostasien, Sydamerika, Tyskland, UK, Vitryssland och Västafrika, vilket har lett till följande:

  • Försäljning av spelbord till Frankrike och Västafrika
  • Bekräftade order från Bulgarien och UK
  • Totalt antal spelbord med vinstdelning i slutet av oktober:

       Cruise Line: 1 Crystal Roulette

       Spanien: 6 Crystal Roulette

       Sydostasien: 1 Crystal Roulette

  • Kommande spelbord med vinstdelning så snart tillstånd är på plats:

       Grosvenor, UK: 4 Crystal Roulette och 4 Multi Play Live

       Casino Gran Madrid Torrelodone, Spanien: Har för avsikt att ställa ut 2 Crystal Roulette

Kommande aktiviteter

Från och med oktober har vi rätt att sälja våra produkter med den senaste mjukvaran till spelhallar i Madrid. Det innebär att vi nu kan erbjuda den funktionalitet som efterfrågas. Vi kommer att ha en säljresurs i Madrid under Q4 för att stötta vår distributör. För resterande regioner i Spanien väntar vi på godkännande från lokala myndigheter.

Ansökningsprocessen i Macau fortlöper. Blue Technology kommer att presentera Crystal Roulette för marknaden i Macau den 13–15 november 2018, där vi kommer att medverka.

Under Q4 kommer vi tillsammans med Grosvenor att ta fram en introduktionsplan för de 8 spelborden som beställts. Detta för att lanseringen ska gå så bra som möjligt och snabbt kunna utökas med fler spelbord.

Jag är stolt över vad organisationen har åstadkommit sedan förra VD brevet. Vi har lyckats att vidareutveckla både befintliga och nya produkter. Idag är vi aktiva på reglerade och oreglerade marknader, vilket ger oss goda förutsättningar att lyckas framåt.

Linh Thai,
VD
Tangiamo Touch Technology

__________________________________________________________________________

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.