Tangiamo Touch Technology emission inför notering på Nasdaq First North inleds idag

Idag den 6 mars 2017, inleds teckningstiden i Tangiamo Touch Technology AB:s emission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 17 mars 2017. Emissionen uppgår till 23,5 MSEK och är säkerställd till ca 81 procent genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser.

Vid stort intresse har bolaget även möjlighet att genomföra en riktad emission på ytterligare 2,7 MSEK riktad till strategiska/professionella investerare. Fullständig information om emissionen finns på http://www.gcf.se/Tangiamo-genomfor-nyemission-infor-notering-pa-Nasdaq-First-North/.

Tangiamo AB

Tangiamo har utvecklat en helt ny generation av den grundläggande touchteknologin. Den nya patentsökta sensorteknologin kan användas i skärmar av alla storlekar, och har unika egenskaper som kan användas i tillämpningar med flera användare. De har hittills applicerat tekniken inom spelbranschen där de tillverkar spelbord för kasinon men siktar nu även på att utveckla tekniken till fler branscher b.la mobila enheter såsom smartphones och surfplattor.

Motiv för emissionen

Styrelsen ser stora möjligheter till tillväxt och att skapa värde i bolaget genom att förstärka bolagets utvecklingsorganisation, framförallt inom touchteknik, för att snabbare nå marknaden. Därutöver kommer emissionslikviden att användas till att ytterligare stärka försäljningsorganisationen inom spelsektorn, där intresset för kunder för bolagets nyintroducerade produkter är mycket stort. Med starkare balansräkning kommer Bolaget dessutom kunna erbjuda kunder möjlighet att installera bord på vinstdelning i syfte att skapa en större andel kontinuerliga intäkter.

VD Mats Nordahl kommenterar

”Tangiamos teknik kan användas för samarbetsmiljöer i kontor, industri, utbildningsmiljöer och för spel, men fick först tillämpningar på kasinon där flera spelare satsar pengar på en stor touchskärm. Bolaget är organiserat i tre olika affärsområden: Touch Technology, Electronic Table Games och Online Gaming. Marknaden för dessa tre affärsområden har en potential om 675 miljarder SEK. Genom nyemissionen kommer vi att kraftigt kunna förstärka vår utveckling med ytterligare högteknologisk kompetens och skapa förutsättningar för att etablera nya områden.”

Erbjudande i korthet

Teckningstid:   6 mars – 17 mars 2017  
Teckningskurs:   5.00 kronor per aktie. Courtage utgår ej  
Teckningspost:   1 000 aktier (5 000 Sek)  
Nyemitterade aktier:   4 700 000 st. Vid övertecknad emission finns det utrymme att emittera ytterligare 540 000 aktier, riktad till strategiska/professionella investerare  
Värdering pre-money:  Cirka 73 MSEK  
Emissionsbelopp:   23,5 MSEK  
Garanti &
Teckningsförbindelser: 
Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 19 MSEK. Av dessa är 5 MSEK garantier och 14 MSEK teckningsförbindelser

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer Tangiamos verksamhet och bolagets framtidsplaner att presenteras vid ett antal investerarträffar. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Mattias Larsson på Göteborg Corporate Finance AB, e-post: mla@gcf.se .

Datum, Tid, Plats, Adress

  • måndagen den 6/3 11:15 Operaterassen Karl XII:s torg, Stockholm
  • onsdagen den 8/3 17:30 Radisson Blue Södra Hamngatan 59, Göteborg
  • tisdagen den 14/3 11:15 Högskolan för Lärande och Kommunikation Gjuterigatan 5, Jönköping
  • onsdagen den 15/3 17:30 Elite Hotel Ideon Scheelevägen 27, Lund

Anmälan till informationsträffarna sker via info@gcf.se. Begränsat antal platser.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på bolagets hemsida (http://www.tangiamo.se), Göteborg Corporate Finance (http://www.gcf.se) samt hos Aqurat fondkommission (http://www.aqurat.se).

För frågor rörande emissionen, kontakta:

Mattias Larsson, Göteborg Corporate Finance AB, tel: 070-486 20 47, e-post: mla@gcf.se

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 073-079 42 94, e-post: mats@tangiamo.se

Tangiamo i korthet

Tangiamo har utvecklat en helt ny generation av den grundläggande touchteknologin. Den nya patentsökta sensorteknologin kan användas i skärmar av alla storlekar, och har unika egenskaper som kan användas i tillämpningar med flera användare. De har hittills applicerat tekniken inom spelbranschen där de tillverkar spelbord för kasinon men siktar nu även på att utveckla tekniken till fler branscher b.la mobila enheter såsom smartphones och surfplattor. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.