Tangiamo Touch Technology AB på Nasdaq First North

Tangiamo Touch Technology ABs aktie noteras på Nasdaq First North den 6 april 2017.

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: TANGI
  • ISIN-kod: SE0009664303
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Viktig information om Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.