Tangiamo levererar spelbord till den spanska spelhallsmarknaden

Tangiamo Touch Technology levererar under september 2017 sju stycken Crystal Roulette för kommande installationer på den spanska spelmarknaden. Fyra av dessa har levererats och ytterligare tre levereras innan slutet av september. Det första av dessa kommer att installeras i Zaragoza i Aragonien. De första borden installeras på prov under en pågående process för typgodkännande från spelmyndigheterna i de berörda spanska provinserna. Förutsatt att typgodkännande erhålls och affären kan genomföras fullständigt är ordervärdet ca 3,4 Mkr under fjärde kvartalet 2017. 

Tangiamo har ett exklusivt distributionsavtal för Spanien med Productos Electrónicos del Juego (PEJ), som kommer att sköta distribution och försäljning av Tangiamos produkter på den spanska spelmarknaden. Detta är den första installation som sker inom ramen för avtalet. 
Den spanska B-marknaden består av ca 2700 spelhallar och bingohallar. PEJ ingår i Valisa Group, som grundades 1977 som en leverantör av spelmaskiner. Tack vare en målinriktad och snabb utveckling av företaget de senaste åren består Group Valisa idag av en grupp av företag i vilken PEJ ingår. Group Valisa äger ca 80 st egna spelhallar och är delägare i ytterligare ca 40 st och är därmed en av de större aktörerna på den spanska spelmarknaden.
Crystal Roulette är ett helautomatiskt elektroniskt spelbord där upp till 6 deltagare spelar på varsin spelterminal på en stor gemensam transparent pekskärm. Crystal Roulette är utrustat med ett mekaniskt automatiserat hjul och som tar upp en mindre golvyta än något annat ”multiplayer” roulettbord på marknaden. Det är idealiskt för mindre kasinon och spelhallar eller andra som vill utnyttja befintlig golvyta maximalt.

För mer information, kontakta:
Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-09-13 kl. 17:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.