Tangiamo installerar MultiPLAY på AIDA Perla, Japan, Barrière Les Princes, Frankrike & Holland Casino. Värde 3,0 MSEK varav 1,2 MSEK fakturerats i år.

Under vecka 16 & 17 installerar Tangiamo;

1st MultiPLAY Auto dubbelbord på AIDA Perla – Carnival Cruise Lines senaste kryssningsfartyg – på varv i Nagasaki, Japan. Likadant bord har tidigare installerats på AIDA Diva och AIDA Prima.

1st MultiPLAY Auto på Casino Barrière Les Princes i Cannes, som är det andra bordet som installerats i år på den franska marknaden. Det första bordet installerades i februari i år på Casino Partouche Forges les Eaux i Normandie.

2st MultiPLAY Auto på Holland Casino, enligt tidigare aviserat god-kännande av ”The Netherlands Gaming Authority” och som är de två första borden på den holländska kasinomarknaden. Borden i Holland kommer att testas av Holland Casino under 4 månader.

Tangiamo MultiPLAY Auto är ett helautomatiskt elektroniskt bordsspel, där deltagare spelar på en stor gemensam pekskärm (”touch screen”). Detta skapar en spelupplevelse som mer liknar ett traditionellt kasinobord (bord med en croupier) än jämfört med andra befintliga elektroniska bordsspel-system på den internationella marknaden.

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-04-19 kl. 14:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.