Tangiamo har fått en order på ett Crystal Roulette bord till Västafrika, ordervärde 0,7 MSEK.

Tangiamo har sålt sitt första Crystal Roulette bord till Västafrika med leverans i augusti 2018. Ordervärde 0,7 MSEK.

Ordern kommer att synas i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.

Crystal Roulette är ett helautomatiskt elektroniskt spelbord där upp till 6 deltagare spelar på varsin spelterminal på en stor gemensam transparent pekskärm. Crystal Roulette är utrustat med ett mekaniskt automatiserat roulette hjul som tar upp en mindre golvyta än något annat ”multiplayer” roulettebord på marknaden. Crystal Roulette är idealiskt för mindre kasinon och spelhallar som vill utnyttja befintlig golvyta maximalt. 

_____________________________________________________________________________________________ 

För mer information, kontakta:

Linh Thai, VD, tel: 0762-30 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com 

Denna information är sådan information som Tangiamo TouchTechnologyAB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-07-13 kl.09:15.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se
Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.