Tangiamo erhåller godkännande för sin spelbordsteknik på den holländska marknaden.

Inom Tangiamos affärsområde Electronic Table Games har produkten MultiPLAY Auto spelbord godkänts av The Netherlands Gaming Authority.

Godkännandet var en förutsättning för att påbörja en testperiod inom ramen för ett avtal som tecknats med Holland Casino. De två första spelborden kommer att installeras inom kort på den holländska kasinomarknaden. Avtalet är viktigt som referens för andra marknader, men har begränsad påverkan på bolagets resultat.

Tangiamo MultiPLAY Auto är ett helautomatiskt elektroniskt bordsspel, där upp till sju deltagare spelar på en stor gemensam pekskärm (”touch screen”). Detta skapar en spelupplevelse som mer liknar ett traditionellt kasinobord (bord med en croupier) än jämfört med andra elektroniska bordsspelsystem på den internationella marknaden.

   
För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 04 2017 kl. 09:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på
http://www.tangiamo.se.

Bolagets aktie ( TANGI ) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.