Styrelsen i Tangiamo Touch Technology har utsett Linh Thai till ny VD.

”Det är med stor tillfredsställelse vi lyckats knyta Linh Thai till oss. Hon har i tidigare anställningar visat ett mycket starkt ledarskap och god förmåga att bilda starka team som leder till god uthållig lönsamhet i expansiva verksamheter på en global marknad”, säger Jan Bengtsson, styrelseordförande i Tangiamo Touch Technology.

Linh Thai kommer närmast från en tjänst inom elektronikindustrin som vice VD vid Milleteknik AB, och har tidigare varit verksam som general manager vid Gerdins Cutting Tech, platschef hos Heda och projektledare inom medicinteknik. Linh Thai är född 1985 och har dubbla akademiska examina i automationsteknik och beteendevetenskap. Hon tillträder under Q1 2018.

Grundaren till Tangiamo Touch Technology och avgående VD Mats Nordahl kommenterar: ”Linh Thai har en bakgrund som gör att hon på ett utmärkt sätt kan bidra till att effektivisera bolagets produktion och skapa tillväxt genom expansion till nya internationella marknader. Jag ser fram emot att själv i högre grad få tid att stödja bolagets tekniska utveckling med inriktning mot nya områden.”

För mer information, kontakta:
Jan Bengtsson, Styrelseordförande, tel: 0707-20 20 60, e-post: jan@jbbengtsson.se

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-20 kl. 12:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.