Styrelse

Jan Bengtsson
Jan Bengtsson
Styrelseordförande sedan 2006

Född: 1951

Aktieinnehav: 1 263 893 aktier privat, via bolag närstående och kapitalförsäkring

Bakgrund: Jan Bengtsson har en civilekonomexamen från Göteborg Handelshögskola och lång erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen och fastighetsbranschen. Han var tidigare VD för Rasta Group AB.

Övriga pågående uppdrag: Tangiamo AB Ordförande, Net Trading Group NTG AB Ledamot, Zenergy AB (publ) Ledamot, TBT Bygg AB, Ledamot, J B Bengtsson AB Ledamot

Ingemar Asp
Ingemar Asp
Ledamot sedan 2015

Född: 1949

Aktieinnehav: 963785 aktier privat, via bolag, närstående och kapitalförsäkring.

Bakgrund: Ingemar Asp är en driven och engagerad entreprenör som startat ett flertal företag som utvecklats med stor framgång på marknaden, både till omsättning och resultatmässigt. Ingemar har stark känsla för kundernas behov, krav och förväntningar. Han har också stor erfarenhet av affärsutveckling och att bygga långa affärsrelationer som varar över tiden.

Övriga pågående uppdrag: Asp Labels AB Styrelseordförande, IM Asp AB Styrelseordförande, Nextgen AB Styrelseordförande

Mats Nordahl
Mats Nordahl
Ledamot sedan 2015

Född: 1958

Aktieinnehav: 675 510 aktier privat, via bolag och närstående

Bakgrund: Tekn. dr. i teoretisk fysik från Chalmers tekniska högskola och grundare till Tangiamo Touch Technology. VD för bolaget mellan 2007 och 2018. Innan dess drev han forskning inom artificiell intelligens och komplexa system vid Chalmers. Tidigare medgrundare till TiFiC, ett framgångsrikt startupbolag med inriktning mot att automatiskt lösa datorsupportproblem.

Övriga pågående uppdrag: Tangiamo Touch Technology AB Ledamot, Synsense AB Ledamot