Strategi

Affärsområde Electronic Table Games

 • Etablera fler distributionsavtal på fler marknader
 • Få bolagets produkter myndighetsgodkända på fler geografiska marknader
 • Ha en attraktiv och stark produktportfölj
 • Fortsätta utveckla och stärka vår patentportfölj

Affärsområde Online Gaming

 • Etablera onlinespel tillsammans med våra partners under 2017 på fysiska bord som spelas av spelare såväl globalt som fysiskt vid bordet i realtid
 • Etablera fler samarbetspartner på fler geografiska marknader
 • Rekrytera fler utvecklare
 • Fortsätta utveckla och stärka vår patentportfölj

Affärsområde Touch Technology

 • Ha en färdig prototyp framme vintern 2017/2018 för presentation mot slutanvändare och tillverkare av, skärmar, plattor, telefoner, osv
 • Rekrytera fler utvecklare
 • Fortsätta utveckla och stärka bolagets patentportfölj för nästa generation av Touch Technology