Pressmeddelanden

Exklusivt avtal för slotmaskiner med Grupo Caribant i karibien

Tangiamo fördjupar samarbetet med Grupo Caribant och utvecklar en ny produktplattform för slotmaskiner vilken bygger på Tangiamos befintliga teknik. Caribant får exklusiv rätt...Läs mer

Riktad nyemission om 8,8 MSEK för accelererad leveransförmåga

  Styrelsen för Tangiamo har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 15 maj 2019, om en riktad nyemission av aktier samt ett lån. Syftet med kapitaltillförseln via en riktad emission är att på...Läs mer

Rättelse

Rubriceringen i tabellen över det egna kapitalets utveckling är korrigerad och tabellen är kompletterad. För mer information Vänligen kontakta: Linh Thai, VD linh.thai@tangiamo.com Harald...Läs mer

Halvårsrapport jan-juni 2019

Halvårsrapport 2019 Januari - Juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 2 554 (4 092) TSEK Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5 894 (-5 353) TSEK Resultat efter avskrivningar och finansiella pos...Läs mer

Distributör i Dominikanska republiken & Puerto Rico

  Tangiamo har kommit överens med Grupo Caribant S.R.L om ett exklusivt distributionsavtal för Dominikanska republiken & Puerto Rico. I och med detta lägger Caribant en order på ett Crystal Sic...Läs mer

Förhandling om distribution Dominikanska republiken & Puerto Rico

Tangiamo har inlett förhandling med distributörer för Dominikanska republiken & Puerto Rico. Syftet är att snabbt nå marknadspenetration på Karibiens största marknader. För...Läs mer

Första serieorder från TCS Macau i linje med ramavtal, ordervärde ca 1,2 MSEK

Tangiamo har idag mottagit en första serieorder om ca 1,2 MSEK från TCS John Huxley på ADR system. Leverans inom 6-8 veckor. Orden faller inom det löpande ramavtal som tecknas i juni...Läs mer

Konvertering av kvarvarande brygglån

Tangiamo har erhållit begäran om konvertering av resterande brygglån, inklusive ränta, Bolaget upptog december 2018. Styrelsen för Bolaget har idag den 9 augusti 2019 beslutat...Läs mer

Ny försäljningspartner i Asien

Från och med den första augusti är Dynamic Partners International Ltd Tangiamos försäljningspartner för primärt den asiatiska marknaden. ”Detta är nästa...Läs mer

Beslut om konvertering av konvertibler till aktier

Tangiamo Touch Technology AB ("Bolaget") har erhållit begäran om konvertering avseende delar av det brygglån Bolaget upptog december 2018. Styrelsen för Bolaget har idag den 5 juli...Läs mer

Första Crystal Roulette installerat hos Magic Bet

Tangiamo har idag installerat det första Crystal Roulette bordet hos Magic Bet i Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att byta ut alla sina Roulette bord i sina 40 gaming halls mot Tangiamos bord...Läs mer

Tangiamo´s emission övertecknad

Tangiamo Touch Technologys företrädesemission tecknades till 104 procent. Således behövde teckning från garantikonsortium ej tas i anspråk och Tangiamo tillförs 8,57...Läs mer

Tangiamo etablerar sig i Mexiko

Tangiamo har inlett ett samarbete med tre casinogrupper i Mexiko, Playcity, Casino Central och Casino Palace. Tangiamo kommer att installera Crystal Roulette och Crystal Card Table för utvärdering...Läs mer

Leverans till Bell Casino enl plan

I juni kommer Tangiamo att leverera det sjätte spelbordet till Bell Casino i Europa. Tangiamo har avtal på totalt 25 spelbord med vinstdelning. Den sammanlagda affären förväntas...Läs mer

Ramavtal med TCS John Huxley Asia, ordervärde 1 – 3,5 MSEK årligen

Tangiamo har signerat ett ramavtal med TCS John Huxley för Tangiamos ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning...Läs mer

Förhandling om avtal i Mexico

Tangiamo har inlett förhandling med fyra kasinogrupper i Mexico som tillsammans har ca 35 kasinon. Kunderna har erbjudit Tangiamo att testa Crystal plattformen på sina bästa kasinon. Mer...Läs mer

Brev till aktieägarna i Tangiamo samt publicering av Informationsmemorandum

Idag inleds företrädesemissionen i Tangiamo Touch Technology AB (First North: TANGI). Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,23 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har st...Läs mer

Tangiamo nominerad till Best Multi-Player Gaming Systems Developer

Tangiamo har blivit nominerad till Best Multi-Payer Gaming Systems Developer – Europe 2019 av tidskriften Capital Finace International. ”Det är självklart smickrande att vi blir uppmärksammade...Läs mer

Tangiamo roadshow i maj och juni

Passa på att träffa Tangiamo i slutet av maj och början av juni. Tangiamos VD Linh Thai kommer att delta både på Småbolagsjakten Live den 28 maj i Stockholm samt på...Läs mer

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 3 Juni i Stockholm

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm. Tangiamo kommer att ge en företagspresentation och bolagets ledning kommer att finnas tillgänglig under dagen för att träffa...Läs mer

Tangiamo deltar vid Småbolagsjakten Live den 28 maj i Stockholm

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 28 maj i Stockholm. Tangiamo kommer att hålla en företagspresentation följt av moderatorledd frågestund. Bolagets ledning kommer att...Läs mer

Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 15 maj 2019

Val av styrelse och revisor Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 15 maj 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till...Läs mer

Kraftigt utökat vinstdelningsavtal med Bell casino, ca 3 MSEK årligen

Bell Casino AB och Tangiamo har signerat ett avtal om att kraftigt utöka nuvarande vinstdelningsavtal från 5 till 25 bord. Den sammanlagda affären förväntas generera minst ca...Läs mer

Tangiamo tecknar ramavtal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Lydia Ludic har tecknat ett ramavtal med Tangiamo, med syfte att underlätta kommande expansion och byten av spelbord på existerande kasinon. ”Lydia Ludic är en strategiskt viktig...Läs mer

Grosvenor Casinos lägger till köpoption, ordervärde 3,3 MSEK

Grosvenor Casinos i UK har valt att utöka sitt vinstdelningsavtal, med en köpoption, för de Crystal Roulette bord som de har. Grosvenor har även valt att lägga till Tournament...Läs mer

Tangiamo Touch Technology AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Tangiamo Touch Technology AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på företagets hemsida www.tangiamo.com.Läs mer

Brygglån på 1,3 MSEK

I och med kommande emission har bolaget erhållit ett kortfristigt brygglån från styrelsen, ledning och huvudägare, vilket motsvarar teckningsförbindelsen om 1,3 MSEK. Brygglånet...Läs mer

Tangiamo genomför emission

Styrelsen i Tangiamo har beslutat att med stöd av bemyndigande från extra stämman den 21 januari 2019, genomföra en företrädesemission om ca 8 MSEK, samt ytterligare 1 MSEK...Läs mer

Delårsredogörelse jan-mars 2019

Delårsredogörelse Q1 2019 Januari - Mars 2019 Nettoomsättning uppgick till 1 519 (2 442) TSEK Orderstocken uppgick till 1 400 TSEK Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 868 (- 2 138) TSEK R...Läs mer

Tangiamo lämnar in patentansökan för Gaming Bridge

Tangiamo har den 16 april 2019 lämnat in en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och...Läs mer

Kallelse till årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (Publ)

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655–3839, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl:17.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavtal med TCS John Huxley

Tangiamo befinner sig i förhandling med TCS John Huxley om försäljning av nästa generations ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavatal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Tangiamo har inlett förhandling om ramavtal med Lydia Ludic. Förhandlingen rör både betalningsvillkor för köp av bord och vinstdelning. Syftet med ramavtalet är underlätta...Läs mer

Tangiamo godkänd för Princess International

Tangiamo har blivit godkänd som leverantör till Princess International i Europa och Afrika. Princess har föreslagit sitt kasino i Tanzania för produktintroduktion. Tangiamo kommer att...Läs mer

Första order på Crystal Card Table

Tangiamo har fått den första ordern på ett Crystal Card Table (lansering 2019–02) med vinstdelning från Casino Vivant i Paraguay. Leverans kommer att ske under Q2. Casino Vivant...Läs mer

Order med vinstdelning i Bulgarien

Tangiamo har fått en order på 8 st Crystal Roulette spelbord med vinstdelning från Magic Bet i Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina...Läs mer

Distributör Nordcypern & Montenegro

I februari i år sålde och installerade Tangiamo ett MultiPlay Live i Nordcypern. Bordet har fungerat bra mot målgruppen och för kasinopersonalen. Tangiamo har nu signerat ett avtal...Läs mer

Tangiamo Touch Technologys nyemission genomförd

Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades...Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Väsentliga händelser oktober – december 2018 Grosvenor Casinos utökade befintlig order från 4 st spelbord med vinstdelning till 8 st Casino Gran Madrid bekräftade en order på 2 st spelbord med vinstde...Läs mer

ICE Gaming London

Tangiamo kommer att delta på ICE i London den 5-7 februari. ICE Gaming är en av de största mässorna inom gaming globalt och ett bra tillfälle för oss att träffa både...Läs mer

Order på 4st Crystal Roulette med vinstdelning

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett avtal med vinstdelning med Bell Casino. Bell Casino är ett av Skandinaviens största spelbolag och bedriver casino - och automatspel ombord på...Läs mer

Beslut vid bolagsstämma i TangiamoTouch Technology AB den 21 jan 2019

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Jan Bengtsson valdes till ordförande vid bolagsstämman. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillk...Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL), SENARELÄGGS TILL DEN 21 JANUARI

Kallelsen var ej fullständig i Post och Inrikes Tidningar därav senareläggs den extra bolagstämman.   Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839,...Läs mer