Pressmeddelanden

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL), SENARELÄGGS TILL DEN 21 JANUARI

Kallelsen var ej fullständig i Post och Inrikes Tidningar därav senareläggs den extra bolagstämman.   Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839,...Läs mer