Pressmeddelanden

Tangiamo Touch Technologys nyemission genomförd

Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades...Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Väsentliga händelser oktober – december 2018 Grosvenor Casinos utökade befintlig order från 4 st spelbord med vinstdelning till 8 st Casino Gran Madrid bekräftade en order på 2 st spelbord med vinstde...Läs mer

ICE Gaming London

Tangiamo kommer att delta på ICE i London den 5-7 februari. ICE Gaming är en av de största mässorna inom gaming globalt och ett bra tillfälle för oss att träffa både...Läs mer

Order på 4st Crystal Roulette med vinstdelning

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett avtal med vinstdelning med Bell Casino. Bell Casino är ett av Skandinaviens största spelbolag och bedriver casino - och automatspel ombord på...Läs mer

Beslut vid bolagsstämma i TangiamoTouch Technology AB den 21 jan 2019

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Jan Bengtsson valdes till ordförande vid bolagsstämman. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillk...Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL), SENARELÄGGS TILL DEN 21 JANUARI

Kallelsen var ej fullständig i Post och Inrikes Tidningar därav senareläggs den extra bolagstämman.   Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839,...Läs mer