Pressmeddelanden

Tangiamo lämnar in patentansökan för Gaming Bridge

Tangiamo har den 16 april 2019 lämnat in en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavtal med TCS John Huxley

Tangiamo befinner sig i förhandling med TCS John Huxley om försäljning av nästa generations ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavatal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Tangiamo har inlett förhandling om ramavtal med Lydia Ludic. Förhandlingen rör både betalningsvillkor för köp av bord och vinstdelning. Syftet med ramavtalet är underlätta...Läs mer

Tangiamo godkänd för Princess International

Tangiamo har blivit godkänd som leverantör till Princess International i Europa och Afrika. Princess har föreslagit sitt kasino i Tanzania för produktintroduktion. Tangiamo kommer att...Läs mer

Distributör Nordcypern & Montenegro

I februari i år sålde och installerade Tangiamo ett MultiPlay Live i Nordcypern. Bordet har fungerat bra mot målgruppen och för kasinopersonalen. Tangiamo har nu signerat ett avtal...Läs mer

Tangiamo Touch Technologys nyemission genomförd

Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades...Läs mer

ICE Gaming London

Tangiamo kommer att delta på ICE i London den 5-7 februari. ICE Gaming är en av de största mässorna inom gaming globalt och ett bra tillfälle för oss att träffa både...Läs mer

Tangiamo tecknar avtal med spanskt kasino

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett avtal med vinstdelning på den spanska kasinomarknaden, tillståndstyp C. Avtalet är tecknat med Casino Gran Madrid och avser initialt 2st Crystal...Läs mer

Klargörande av styrelsemedlems avyttrande av aktier

Styrelsen och ledningen i Tangiamo har idag fått information om att styrelsemedlem Glenn Mörk, via bolag, avyttrat hela sitt aktieinnehav i Tangiamo, vilket Tangiamo tidigare inte haft kännedom...Läs mer

VD-brev Oktober, 2018

Vi är i en spännande fas där vi håller på att utveckla nya produkter mot befintlig kundbas. Intresset har varit större än väntat, vi siktar på produktlansering...Läs mer

Tangiamos senaste mjukvara har godkänts av den lokala myndigheten i Madrid.

Tangiamos MultiPLAY Auto och Crystal Roulette senaste mjukvara har slutligen godkänts av den lokala myndigheten i Madrid. Detta innebär att MultiPLAY Auto och Crystal Roulette nu på allvar...Läs mer

VD-brev Juli, 2018

Marknaden visar i nuläget en större intresse för vinstdelning än för direktförsäljning. I slutet av juli kommer vi att ha fem Crystal Roulette med vinstdelning och i...Läs mer

Tangiamo anställer Produktionschef

Arto Ahtonen har tillträtt som chef för produktionen på Tangiamos huvudkontor i Göteborg. Han tillträdde tjänsten den 5 april, 2017. Syftet med rekryteringen är att...Läs mer