Pressmeddelanden

Exklusivt avtal för slotmaskiner med Grupo Caribant i karibien

Tangiamo fördjupar samarbetet med Grupo Caribant och utvecklar en ny produktplattform för slotmaskiner vilken bygger på Tangiamos befintliga teknik. Caribant får exklusiv rätt...Läs mer

Riktad nyemission om 8,8 MSEK för accelererad leveransförmåga

  Styrelsen för Tangiamo har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 15 maj 2019, om en riktad nyemission av aktier samt ett lån. Syftet med kapitaltillförseln via en riktad emission är att på...Läs mer

Rättelse

Rubriceringen i tabellen över det egna kapitalets utveckling är korrigerad och tabellen är kompletterad. För mer information Vänligen kontakta: Linh Thai, VD linh.thai@tangiamo.com Harald...Läs mer

Halvårsrapport jan-juni 2019

Halvårsrapport 2019 Januari - Juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 2 554 (4 092) TSEK Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5 894 (-5 353) TSEK Resultat efter avskrivningar och finansiella pos...Läs mer

Distributör i Dominikanska republiken & Puerto Rico

  Tangiamo har kommit överens med Grupo Caribant S.R.L om ett exklusivt distributionsavtal för Dominikanska republiken & Puerto Rico. I och med detta lägger Caribant en order på ett Crystal Sic...Läs mer

Förhandling om distribution Dominikanska republiken & Puerto Rico

Tangiamo har inlett förhandling med distributörer för Dominikanska republiken & Puerto Rico. Syftet är att snabbt nå marknadspenetration på Karibiens största marknader. För...Läs mer

Första serieorder från TCS Macau i linje med ramavtal, ordervärde ca 1,2 MSEK

Tangiamo har idag mottagit en första serieorder om ca 1,2 MSEK från TCS John Huxley på ADR system. Leverans inom 6-8 veckor. Orden faller inom det löpande ramavtal som tecknas i juni...Läs mer

Konvertering av kvarvarande brygglån

Tangiamo har erhållit begäran om konvertering av resterande brygglån, inklusive ränta, Bolaget upptog december 2018. Styrelsen för Bolaget har idag den 9 augusti 2019 beslutat...Läs mer

Ny försäljningspartner i Asien

Från och med den första augusti är Dynamic Partners International Ltd Tangiamos försäljningspartner för primärt den asiatiska marknaden. ”Detta är nästa...Läs mer

Beslut om konvertering av konvertibler till aktier

Tangiamo Touch Technology AB ("Bolaget") har erhållit begäran om konvertering avseende delar av det brygglån Bolaget upptog december 2018. Styrelsen för Bolaget har idag den 5 juli...Läs mer

Första Crystal Roulette installerat hos Magic Bet

Tangiamo har idag installerat det första Crystal Roulette bordet hos Magic Bet i Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att byta ut alla sina Roulette bord i sina 40 gaming halls mot Tangiamos bord...Läs mer

Tangiamo´s emission övertecknad

Tangiamo Touch Technologys företrädesemission tecknades till 104 procent. Således behövde teckning från garantikonsortium ej tas i anspråk och Tangiamo tillförs 8,57...Läs mer

Tangiamo etablerar sig i Mexiko

Tangiamo har inlett ett samarbete med tre casinogrupper i Mexiko, Playcity, Casino Central och Casino Palace. Tangiamo kommer att installera Crystal Roulette och Crystal Card Table för utvärdering...Läs mer

Leverans till Bell Casino enl plan

I juni kommer Tangiamo att leverera det sjätte spelbordet till Bell Casino i Europa. Tangiamo har avtal på totalt 25 spelbord med vinstdelning. Den sammanlagda affären förväntas...Läs mer

Ramavtal med TCS John Huxley Asia, ordervärde 1 – 3,5 MSEK årligen

Tangiamo har signerat ett ramavtal med TCS John Huxley för Tangiamos ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning...Läs mer

Förhandling om avtal i Mexico

Tangiamo har inlett förhandling med fyra kasinogrupper i Mexico som tillsammans har ca 35 kasinon. Kunderna har erbjudit Tangiamo att testa Crystal plattformen på sina bästa kasinon. Mer...Läs mer

Brev till aktieägarna i Tangiamo samt publicering av Informationsmemorandum

Idag inleds företrädesemissionen i Tangiamo Touch Technology AB (First North: TANGI). Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,23 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har st...Läs mer

Tangiamo nominerad till Best Multi-Player Gaming Systems Developer

Tangiamo har blivit nominerad till Best Multi-Payer Gaming Systems Developer – Europe 2019 av tidskriften Capital Finace International. ”Det är självklart smickrande att vi blir uppmärksammade...Läs mer

Tangiamo roadshow i maj och juni

Passa på att träffa Tangiamo i slutet av maj och början av juni. Tangiamos VD Linh Thai kommer att delta både på Småbolagsjakten Live den 28 maj i Stockholm samt på...Läs mer

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 3 Juni i Stockholm

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm. Tangiamo kommer att ge en företagspresentation och bolagets ledning kommer att finnas tillgänglig under dagen för att träffa...Läs mer

Tangiamo deltar vid Småbolagsjakten Live den 28 maj i Stockholm

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 28 maj i Stockholm. Tangiamo kommer att hålla en företagspresentation följt av moderatorledd frågestund. Bolagets ledning kommer att...Läs mer

Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 15 maj 2019

Val av styrelse och revisor Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 15 maj 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till...Läs mer

Kraftigt utökat vinstdelningsavtal med Bell casino, ca 3 MSEK årligen

Bell Casino AB och Tangiamo har signerat ett avtal om att kraftigt utöka nuvarande vinstdelningsavtal från 5 till 25 bord. Den sammanlagda affären förväntas generera minst ca...Läs mer

Tangiamo tecknar ramavtal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Lydia Ludic har tecknat ett ramavtal med Tangiamo, med syfte att underlätta kommande expansion och byten av spelbord på existerande kasinon. ”Lydia Ludic är en strategiskt viktig...Läs mer

Grosvenor Casinos lägger till köpoption, ordervärde 3,3 MSEK

Grosvenor Casinos i UK har valt att utöka sitt vinstdelningsavtal, med en köpoption, för de Crystal Roulette bord som de har. Grosvenor har även valt att lägga till Tournament...Läs mer

Tangiamo Touch Technology AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Tangiamo Touch Technology AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på företagets hemsida www.tangiamo.com.Läs mer

Brygglån på 1,3 MSEK

I och med kommande emission har bolaget erhållit ett kortfristigt brygglån från styrelsen, ledning och huvudägare, vilket motsvarar teckningsförbindelsen om 1,3 MSEK. Brygglånet...Läs mer

Tangiamo genomför emission

Styrelsen i Tangiamo har beslutat att med stöd av bemyndigande från extra stämman den 21 januari 2019, genomföra en företrädesemission om ca 8 MSEK, samt ytterligare 1 MSEK...Läs mer

Delårsredogörelse jan-mars 2019

Delårsredogörelse Q1 2019 Januari - Mars 2019 Nettoomsättning uppgick till 1 519 (2 442) TSEK Orderstocken uppgick till 1 400 TSEK Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 868 (- 2 138) TSEK R...Läs mer

Tangiamo lämnar in patentansökan för Gaming Bridge

Tangiamo har den 16 april 2019 lämnat in en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och...Läs mer

Kallelse till årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (Publ)

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655–3839, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl:17.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavtal med TCS John Huxley

Tangiamo befinner sig i förhandling med TCS John Huxley om försäljning av nästa generations ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavatal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Tangiamo har inlett förhandling om ramavtal med Lydia Ludic. Förhandlingen rör både betalningsvillkor för köp av bord och vinstdelning. Syftet med ramavtalet är underlätta...Läs mer

Tangiamo godkänd för Princess International

Tangiamo har blivit godkänd som leverantör till Princess International i Europa och Afrika. Princess har föreslagit sitt kasino i Tanzania för produktintroduktion. Tangiamo kommer att...Läs mer

Första order på Crystal Card Table

Tangiamo har fått den första ordern på ett Crystal Card Table (lansering 2019–02) med vinstdelning från Casino Vivant i Paraguay. Leverans kommer att ske under Q2. Casino Vivant...Läs mer

Order med vinstdelning i Bulgarien

Tangiamo har fått en order på 8 st Crystal Roulette spelbord med vinstdelning från Magic Bet i Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina...Läs mer

Distributör Nordcypern & Montenegro

I februari i år sålde och installerade Tangiamo ett MultiPlay Live i Nordcypern. Bordet har fungerat bra mot målgruppen och för kasinopersonalen. Tangiamo har nu signerat ett avtal...Läs mer

Tangiamo Touch Technologys nyemission genomförd

Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades...Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Väsentliga händelser oktober – december 2018 Grosvenor Casinos utökade befintlig order från 4 st spelbord med vinstdelning till 8 st Casino Gran Madrid bekräftade en order på 2 st spelbord med vinstde...Läs mer

ICE Gaming London

Tangiamo kommer att delta på ICE i London den 5-7 februari. ICE Gaming är en av de största mässorna inom gaming globalt och ett bra tillfälle för oss att träffa både...Läs mer

Order på 4st Crystal Roulette med vinstdelning

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett avtal med vinstdelning med Bell Casino. Bell Casino är ett av Skandinaviens största spelbolag och bedriver casino - och automatspel ombord på...Läs mer

Beslut vid bolagsstämma i TangiamoTouch Technology AB den 21 jan 2019

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Jan Bengtsson valdes till ordförande vid bolagsstämman. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillk...Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL), SENARELÄGGS TILL DEN 21 JANUARI

Kallelsen var ej fullständig i Post och Inrikes Tidningar därav senareläggs den extra bolagstämman.   Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839,...Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10B i ...Läs mer

Tangiamo Touch Technology AB (publ) föreslår riktade nyemissioner samt upptar brygglån för att täcka sitt kapitalbehov

Styrelsen för Tangiamo Touch Technology AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 januari 2019 och därvid föreslå stämman att besluta om två riktade...Läs mer

Crystal Roulette är godkänt i UK

Tangiamo har beviljats licens för den brittiska spelmarknaden av UK Gambling Commission. Licensen ger bolaget rätt att tillverka och sälja alla typer av spelutrustning till kasinon och andra spelinrättningar...Läs mer

Delårsredogörelse Juli – September 2018 Tangiamo Touch Technology AB (PUBL)

Januari - september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 6 056 (8 195) TSEK  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -10 172 (-1 054) TSEK  Under jan-sept 2017 ökade lagret med 7 546 TSEK Under...Läs mer

Tangiamo tecknar avtal med spanskt kasino

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett avtal med vinstdelning på den spanska kasinomarknaden, tillståndstyp C. Avtalet är tecknat med Casino Gran Madrid och avser initialt 2st Crystal...Läs mer

Förändring i Tangiamos styrelse

Styrelseledamot Glenn Mörk har, per idag 2018-10-25, meddelat att han avgått som styrelseledamot i bolaget. __________________________________________________________________________  För...Läs mer

Klargörande av styrelsemedlems avyttrande av aktier

Styrelsen och ledningen i Tangiamo har idag fått information om att styrelsemedlem Glenn Mörk, via bolag, avyttrat hela sitt aktieinnehav i Tangiamo, vilket Tangiamo tidigare inte haft kännedom...Läs mer

VD-brev Oktober, 2018

Vi är i en spännande fas där vi håller på att utveckla nya produkter mot befintlig kundbas. Intresset har varit större än väntat, vi siktar på produktlansering...Läs mer

Tangiamos senaste mjukvara har godkänts av den lokala myndigheten i Madrid.

Tangiamos MultiPLAY Auto och Crystal Roulette senaste mjukvara har slutligen godkänts av den lokala myndigheten i Madrid. Detta innebär att MultiPLAY Auto och Crystal Roulette nu på allvar...Läs mer

Tangiamo har fått en order på 4 st MultiPLAY Live roulettbord med vinstdelning

Grosvenor Casinos, England, har nu bekräftat ytterligare en beställning på 4 st bord med vinstdelning, med preliminär leverans i slutet av Q4. Tangiamos ansökningsprocess om leverantörs-...Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Q2 2018 (April-Juni 2018) Nettoomsättningen uppgick till 1 650 (5 991) TSEK  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3 047 (3 584) TSEK  Resultatet efter avskrivningar och finansiella post...Läs mer

Tangiamo har fått en order på 4 st Crystal Roulette bord med vinstdelning

Grosvenor Casinos, England, har nu bekräftat en beställning på 4 st Crystal Roulette bord med vinstdelning. Den avsiktsförklaring från Grosvenor Casinos som nämndes i vårt...Läs mer

Tangiamo har fått två order på sammanlagt 1,6 MSEK, avseende MultiPLAY Live Roulette bord och ADR-enheter.

Tangiamo Touch Technology har fått en order på MultiPLAY Live Roulette bord, med leverans i september 2018, till Gameprom Ltd, Bulgarien. Gameprom Ltd är en av de största aktörerna...Läs mer

Tangiamo har fått en order på ett Crystal Roulette bord till Västafrika, ordervärde 0,7 MSEK.

Tangiamo har sålt sitt första Crystal Roulette bord till Västafrika med leverans i augusti 2018. Ordervärde 0,7 MSEK. Ordern kommer att synas i räkenskaperna under tredje...Läs mer

VD-brev Juli, 2018

Marknaden visar i nuläget en större intresse för vinstdelning än för direktförsäljning. I slutet av juli kommer vi att ha fem Crystal Roulette med vinstdelning och i...Läs mer

Tangiamo Touch Technologys optionsprogram är fulltecknat

Vid bolagsstämman i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj, 2018 i Göteborg beslutades att emittera 1 500 000 stycken teckningsoptioner till nyckelpersoner anställda i...Läs mer

Korrigering: Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2018

Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat 2018-05-31: Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2018Läs mer

Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2018

Val av styrelse och revisor Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 31 maj 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till...Läs mer

Tangiamo Touch Technology AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Tangiamo Touch Technology AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på företagets hemsida www.tangiamo.com.Läs mer

Delårsredogörelse januari – mars 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Sammanfattning 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick under perioden jan-mars 2018 till 2 442 TSEK, vilket motsvarar en ökning med 113% (1 146 TSEK) jämfört med samma period under föregående år. Röre...Läs mer

Kallelse till årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (publ) torsdagen den 31 maj 2018

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org.nr 556655-3839, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, på Sörhallstorget 10 vån 2, 417 63 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 13:30 för ...Läs mer

Optionsprogram för nyckelpersoner anställda i Tangiamo

Tangiamo Touch Technology AB:s styrelse har idag beslutat att föreslå årsstämman om att ge ut ett optionsprogram riktat till nyckelpersoner anställda i bolaget.Det totala...Läs mer

VD-brev april, 2018

Tangiamo Touch Technology inledde våren med mässan ICE Totally Gaming i London i februari, i förhållande till föregående år var kundernas fokus på samarbete...Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2017 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Q4 2017 (oktober-december 2017). Nettoomsättningen uppgick under perioden oktober-december 2017 till 4404 (511) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 762% jämfört med Q4 2016.Läs mer

Tangiamo tecknar avtal med Gauselmanns Casino Merkur Mare.

Tangiamo levererar ett MultiPLAY Auto Twin (dubbelbord) till kryssningsfartyget ”Mein Schiff 1”, som byggts i Åbo, Finland, och som levereras i mars till beställaren TUI...Läs mer

Tangiamos Crystal Roulette har slutligen godkänts och kan nu börja säljas i Aragon, Spanien.

Tangiamos Crystal Roulette har slutligen godkänts av de lokala myndigheterna i Aragon, Spanien. Detta innebär att Crystal Roulette nu kan börja säljas på den spanska spelhallsmarknaden. Aragon är den fö...Läs mer

Tangiamos blivande VD Linh Thai förvärvar 100 000 aktier i Tangiamo Touch Technology AB.

Tangiamos blivande VD Linh Thai förvärvar 100 000 aktier i Tangiamo Touch Technology AB. Linh Thai tillträder i början av mars, 2018. Linh Thai kommer närmast från...Läs mer

Tangiamos Crystal Roulette har verifierats av ett ackrediterat testlaboratorium för den spanska spelhallsmarknaden.

Tangiamos Crystal Roulette har testats och godkänts av ett ackrediterat testlaboratorium, BMM i Barcelona, som verifierat att produkten uppfyller alla lagkrav och tekniska bestämmelser för väsentliga delar...Läs mer

Delårsredogörelse juli – september 2017 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Sammanfattning 1 juli - 30 september 2017. Nettoomsättningen uppgick under perioden juli-september 2017 till 1058 (2135) TSEK. Under perioden januari-september 2017 var nettoomsättningen 8195 (2990) T...Läs mer

Styrelsen i Tangiamo Touch Technology har utsett Linh Thai till ny VD.

”Det är med stor tillfredsställelse vi lyckats knyta Linh Thai till oss. Hon har i tidigare anställningar visat ett mycket starkt ledarskap och god förmåga att bilda starka...Läs mer

Tangiamo har sålt sitt första spelbord till Sydamerika till Casino de Asuncion, Paraguay

Tangiamo Touch Technology har sålt sitt första MultiPLAY Auto spelbord till Sydamerika till Casino de Asuncion, Paraguay, med leverans i mitten av november. Därmed tar Tangiamo sitt första...Läs mer

Klargörande

Under gårdagsförmiddagen rapporterade media kring en transaktion rörande styrelseordförande Jan Bengtssons innehav i bolaget, där det framgick att Jan Bengtsson förvärvat...Läs mer

Tangiamo levererar spelbord till den spanska spelhallsmarknaden

Tangiamo Touch Technology levererar under september 2017 sju stycken Crystal Roulette för kommande installationer på den spanska spelmarknaden. Fyra av dessa har levererats och ytterligare tre levereras i...Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2017

Rättelse: Halvårsrapporten var inte bifogad i tidigare meddelande, kl. 13:34:30, 2017-08-25 Sammanfattning 1 januari - 30 juni 2017      · Nettoomsättningen uppgick till 5 575 (855) TSEK, vilket motsva...Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2017

Sammanfattning 1 januari - 30 juni 2017. Nettoomsättningen uppgick till 5 575 (855) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 552% jämfört med första halvåret 2016. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick...Läs mer

Tangiamo har fått en order på 51 st ADR-enheter och installerat ytterligare bord på den franska och holländska kasinomarknaden. Ordervärde 3,0 MSEK.

Tangiamo Touch Technology har fått ytterligare en order på 51 st ADR-enheter för tärningsigenkänning med leverans i augusti 2017. Slutkund är Las Vegas Sands Corporation...Läs mer

Tangiamo bygger upp ny försäljningsorganisation i Centraleuropa och Balkanländerna.

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Bulgarien, Rumänien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien...Läs mer

Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2017

Val av styrelse och revisor Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 31 maj 2017 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till styrelsens...Läs mer

Tangiamo har fått en order på 80st.  ADR-enheter, värd 1,5 MSEK.

Tangiamo har fått en order på 80st ADR-enheter med ett sammanlagt ordervärde på 1,5 MSEK, med leverans i juni/juli 2017. Slutkund är Las Vegas Sands Corporation i Macao. Las...Läs mer

Tangiamo publicerar årsredovisning för 2016

Tangiamo Touch Technology AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgänglig på företagets hemsida www.tangiamo.com. __________________________________________________________   För...Läs mer

Tangiamo introducerar ny affärsmodell inom området Electronic Table Games.

Tangiamo installerar för första gången MultiPLAY Auto-bord med vinstdelning för casino.Läs mer

Kallelse till årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (publ), onsdagen den 31 maj 2017.

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, kallas till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 14.00 på Hotel 11 & Eriksbergshallen, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg. Delt...Läs mer

Tangiamo anställer Produktionschef

Arto Ahtonen har tillträtt som chef för produktionen på Tangiamos huvudkontor i Göteborg. Han tillträdde tjänsten den 5 april, 2017. Syftet med rekryteringen är att...Läs mer

Tangiamo installerar MultiPLAY på AIDA Perla, Japan, Barrière Les Princes, Frankrike & Holland Casino. Värde 3,0 MSEK varav 1,2 MSEK fakturerats i år.

Under vecka 16 & 17 installerar Tangiamo;Läs mer

Tangiamo erhåller godkännande för sin spelbordsteknik på den holländska marknaden.

Inom Tangiamos affärsområde Electronic Table Games har produkten MultiPLAY Auto spelbord godkänts av The Netherlands Gaming Authority. Godkännandet var en förutsättning för...Läs mer

Tangiamo godkänt för notering på Nasdaq First North Stockholm samt offentliggör bolagsbeskrivningen

Tangiamo Touch Technology AB (publ) har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i Tan...Läs mer

Tangiamo Touch Technologys emission tecknad till 134%

Den 17 mars avslutades teckningstiden i Tangiamo Touch Technology AB nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades till 134 %.Läs mer

Tangiamo Touch Technology emission inför notering på Nasdaq First North inleds idag

Idag den 6 mars 2017, inleds teckningstiden i Tangiamo Touch Technology AB:s emission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 17 mars 2017. Emissionen uppgår til...Läs mer