Finansiella rapporter

Halvårsrapport jan-juni 2019

Halvårsrapport 2019 Januari - Juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 2 554 (4 092) TSEK Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5 894 (-5 353) TSEK Resultat efter avskrivningar och finansiella pos...Läs mer

Tangiamo Touch Technology AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Tangiamo Touch Technology AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på företagets hemsida www.tangiamo.com.Läs mer

Delårsredogörelse jan-mars 2019

Delårsredogörelse Q1 2019 Januari - Mars 2019 Nettoomsättning uppgick till 1 519 (2 442) TSEK Orderstocken uppgick till 1 400 TSEK Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 868 (- 2 138) TSEK R...Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Väsentliga händelser oktober – december 2018 Grosvenor Casinos utökade befintlig order från 4 st spelbord med vinstdelning till 8 st Casino Gran Madrid bekräftade en order på 2 st spelbord med vinstde...Läs mer