Pressmeddelanden

Första Crystal Roulette installerat hos Magic Bet

Tangiamo har idag installerat det första Crystal Roulette bordet hos Magic Bet i Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att byta ut alla sina Roulette bord i sina 40 gaming halls mot Tangiamos bord...Läs mer

Leverans till Bell Casino enl plan

I juni kommer Tangiamo att leverera det sjätte spelbordet till Bell Casino i Europa. Tangiamo har avtal på totalt 25 spelbord med vinstdelning. Den sammanlagda affären förväntas...Läs mer

Tangiamo nominerad till Best Multi-Player Gaming Systems Developer

Tangiamo har blivit nominerad till Best Multi-Payer Gaming Systems Developer – Europe 2019 av tidskriften Capital Finace International. ”Det är självklart smickrande att vi blir uppmärksammade...Läs mer

Tangiamo roadshow i maj och juni

Passa på att träffa Tangiamo i slutet av maj och början av juni. Tangiamos VD Linh Thai kommer att delta både på Småbolagsjakten Live den 28 maj i Stockholm samt på...Läs mer

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 3 Juni i Stockholm

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm. Tangiamo kommer att ge en företagspresentation och bolagets ledning kommer att finnas tillgänglig under dagen för att träffa...Läs mer

Tangiamo deltar vid Småbolagsjakten Live den 28 maj i Stockholm

Tangiamo deltar vid Småbolagsdagen den 28 maj i Stockholm. Tangiamo kommer att hålla en företagspresentation följt av moderatorledd frågestund. Bolagets ledning kommer att...Läs mer

Tangiamo tecknar ramavtal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Lydia Ludic har tecknat ett ramavtal med Tangiamo, med syfte att underlätta kommande expansion och byten av spelbord på existerande kasinon. ”Lydia Ludic är en strategiskt viktig...Läs mer

Grosvenor Casinos lägger till köpoption, ordervärde 3,3 MSEK

Grosvenor Casinos i UK har valt att utöka sitt vinstdelningsavtal, med en köpoption, för de Crystal Roulette bord som de har. Grosvenor har även valt att lägga till Tournament...Läs mer

Tangiamo Touch Technology AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Tangiamo Touch Technology AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på företagets hemsida www.tangiamo.com.Läs mer

Tangiamo lämnar in patentansökan för Gaming Bridge

Tangiamo har den 16 april 2019 lämnat in en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavtal med TCS John Huxley

Tangiamo befinner sig i förhandling med TCS John Huxley om försäljning av nästa generations ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya...Läs mer

Tangiamo förhandlar om ramavatal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC

Tangiamo har inlett förhandling om ramavtal med Lydia Ludic. Förhandlingen rör både betalningsvillkor för köp av bord och vinstdelning. Syftet med ramavtalet är underlätta...Läs mer

Tangiamo godkänd för Princess International

Tangiamo har blivit godkänd som leverantör till Princess International i Europa och Afrika. Princess har föreslagit sitt kasino i Tanzania för produktintroduktion. Tangiamo kommer att...Läs mer

Distributör Nordcypern & Montenegro

I februari i år sålde och installerade Tangiamo ett MultiPlay Live i Nordcypern. Bordet har fungerat bra mot målgruppen och för kasinopersonalen. Tangiamo har nu signerat ett avtal...Läs mer

Tangiamo Touch Technologys nyemission genomförd

Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades...Läs mer

ICE Gaming London

Tangiamo kommer att delta på ICE i London den 5-7 februari. ICE Gaming är en av de största mässorna inom gaming globalt och ett bra tillfälle för oss att träffa både...Läs mer

Tangiamo tecknar avtal med spanskt kasino

Tangiamo Touch Technology har tecknat ett avtal med vinstdelning på den spanska kasinomarknaden, tillståndstyp C. Avtalet är tecknat med Casino Gran Madrid och avser initialt 2st Crystal...Läs mer

Klargörande av styrelsemedlems avyttrande av aktier

Styrelsen och ledningen i Tangiamo har idag fått information om att styrelsemedlem Glenn Mörk, via bolag, avyttrat hela sitt aktieinnehav i Tangiamo, vilket Tangiamo tidigare inte haft kännedom...Läs mer

VD-brev Oktober, 2018

Vi är i en spännande fas där vi håller på att utveckla nya produkter mot befintlig kundbas. Intresset har varit större än väntat, vi siktar på produktlansering...Läs mer

Tangiamos senaste mjukvara har godkänts av den lokala myndigheten i Madrid.

Tangiamos MultiPLAY Auto och Crystal Roulette senaste mjukvara har slutligen godkänts av den lokala myndigheten i Madrid. Detta innebär att MultiPLAY Auto och Crystal Roulette nu på allvar...Läs mer

VD-brev Juli, 2018

Marknaden visar i nuläget en större intresse för vinstdelning än för direktförsäljning. I slutet av juli kommer vi att ha fem Crystal Roulette med vinstdelning och i...Läs mer

Tangiamo anställer Produktionschef

Arto Ahtonen har tillträtt som chef för produktionen på Tangiamos huvudkontor i Göteborg. Han tillträdde tjänsten den 5 april, 2017. Syftet med rekryteringen är att...Läs mer