Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655–3839, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl:17.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i Göteborg våning...Läs mer

Extra bolagsstämma 21 januari 2019

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, höll extra bolagsstämma måndag den 21 januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i Göteborg 1 våni...Läs mer

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org.nr 556655-3839, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, på Sörhallstorget 10 vån 2, 417 63 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 13:30 för ...Läs mer

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 kommer att hållas den 31 maj 2017.Läs mer