Ramavtal med TCS John Huxley Asia, ordervärde 1 – 3,5 MSEK årligen

Tangiamo har signerat ett ramavtal med TCS John Huxley för Tangiamos ADR system. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning under 7 år till ett värde av minst ca 1 – 3,5 MSEK årligen. TCS har i samband med detta lagt en order på 0,5 MSEK med leverans inom 6 veckor. Produkten går nu in i en leveransfas där ca 500 enheter kommer att bytas ut i närtid och sedan kontinuerligt var tredje år. Den första leveransen avser 20 enheter.

”Hatten av till vårt utvecklingsteam som tagit vår gamla ADR plattform och på två månader levererat en ny produkt som har bättre prestanda, lägre tillverkningskostnad och högre tillförlitlighet.”

Harald Börsholm, Försäljningschef Tangiamo

TCS John Huxley är en ledande tillverkare och leverantör av kasinoutrustning. Produktportföljen består både av produkter som rouletthjul, spelbord och tillbehör men TCS har även en stor serviceorganisation globalt.

Automatic Dice Recognition, ADR, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en ”shaker”. Tangiamo säljer ADR både som en del av ett spelbord, t ex Crystal SicBo eller ett live bord, men även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. Idag har Tangiamo ca 95% av marknaden i Macau och produkten har precis blivit godkänd för marknaden i Singapore.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-06-05 kl. 10:45.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.