Organisation

Tangiamo Touch Technology är ett Göteborgsbaserat företag som grundades 2005 som ett spin-off företag baserat på forskning kring touchteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Bolagets touchteknologi är unik genom att den identifierar olika personer som samtidigt använder en touchdisplay. Tekniken skyddas av flera beviljade patent och patentansökningar. Bolagets patent-portfölj innehåller sammanlagt 17 beviljade patent och 10 under behandling.

Bolagets teknik används nu i spelbord för kasinoindustrin, där den hanterar satsningar av pengar. Genom att automatisera spelet ökas säkerheten och spelhastigheten ökar, med ökade intäkter för kasinot som följd.

Bolagets produkter säljs genom utvalda distributörer och direkt, och finns nu installerade i 34 länder i 5 världsdelar. All utveckling och tillverkning sker i bolagets lokaler i Göteborg.

Bolaget består idag av tre affärsområden: Touch Technology, Electronic Table Games och Online Gaming.

Inom Electronic Table Games drivs den redan etablerade verksamheten med inriktning mot kasinobranschen, och i Online Gaming utvecklas denna för att skapa nya former av onlinespel.

Inom Touch Technology blir bolagets touchteknik en produkt i sig för att sälja till andra hårdvarutillverkare och till nya tillämpningar, till exempel för samarbetsmiljöer.