Nyhetsbrev Syd- & Centralamerika, 2019

2018 etablerade Tangiamo sig i Syd- och Centralamerika genom en agent som drev igenom en första försäljning av ett Crystal Roulette. Marknaden är till stora delar oreglerad och i tillväxt.

Tangiamos agent för Syd- och Centralamerika Elizabeth Romano kommer att anställa personal som enbart ska hantera Tangiamos produkter framåt. Romano har idag agenturen för leverantören TCS John Huxley och EGT i stora delar av Syd- och Centralamerika.

Tangiamo har under Q1 besökt Panama, Costa Rica, Paraguay och Argentina för att göra ett grundligt fältarbete och nå större kunder. Målet har varit att träffa beslutsfattarna inom de större koncernerna och bli en del av deras produktportfölj samt hitta och besöka nyckelkunder på respektive marknad för att ha som referenskunder.

Panama är en central knutpunkt för Gaming i Latinamerika och säte för större aktörer. Tangiamo har träffat aktörer med hundratals kasinon. En av de största aktörerna har visat intresse för Crystal Card Table som erbjuder flera typer av kortspel på ett bord, vilket är något de saknar i sin produktportfölj. Diskussion är inledd om volym och villkor för en introduktion av Tangiamos produkter.

Costa Ricas marknad är delad mellan lyxiga resorts inriktade på nordamerikanska kunder och kasinos för lokalbefolkningen. Tangiamo blev erbjudna att ställa ut bord på vinstdelning hos en trendsättande aktör inom resorts i Costa Rica. Diskussion om vinstdelning och priser är inledd. En nyckelkund för den lokala marknaden har aviserat sitt intresse att introducera Tangiamos produkter i och med sin utbyggnad under 2019.

I Paraguay följdes 2018 års försäljning upp hos Casino Vivant där ett avtal om vinstdelning för ett Crystal Card Table slöts. Eftersom det nu finns en referenskund i Asuncion låg fokus på att nå aktörer som etablerar kasinon och bredda med en referenskund inom gaming halls.

I Argentina, som är en reglerad marknad, var målet att se hur väl Tangiamos produkter passade nyckelkunderna och om det motiverar att driva igenom ett produkttillstånd. En av nyckelkunderna på marknaden är intresserad av att introducera Tangiamos produkter när produkttillstånd finns på plats.

Under Q2 kommer Tangiamo att fortsätta öppna upp fler marknader i regionen, som Colombia, Mexico, Surinam och Karibien.


För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post:
linh.thai@tangiamo.com 

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.börsholm@tangaimo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-03-26 kl. 09:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på
http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.