Notering på Nasdaq First North

Tangiamo Touch Technology AB har ansökt om notering på Nasdaq First North.

Tangiamo Touch Tehnology AB är verksamt inom tre affärsområden: Touch Technology, Electronic Table Games och Online Gaming.

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett ”spinoff”-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar.

Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Electronic Table Games och Online Gaming. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi.

Tangiamo Touch Technology genomför, inför notering på Nasdaq First North, en nyemission om 23,5 MSEK. Vid stort intresse har bolaget även möjlighet att genomföra en riktad emission på ytterligare 2,7 MSEK riktad till strategiska/ professionella investerare. Emissionen är säkerställd till ca 81 procent genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Teckningstiden löper under perioden 6 mars till 17 mars 2017. Teckningskursen är 5.00 SEK per aktie. Bolaget värderas till cirka 73 MSEK (”pre-money”).

Finansiell rådgivare

Göteborgs Corporate Finance AB

För mer information – kontakta

Mattias Larsson, Göteborg Corporate Finance AB, telefon: +46 704 86 20 47, e-post: mla@gcf.se

Mats Nordahl, VD Tangiamo Touch Technology AB, telefon: +46 730 79 42 94, e-post: mats@tangiamo.se