Ledning

Mats Nordahl
Mats Nordahl
VD sedan 2007

Född: 1958

Aktieinnehav: 675 510 aktier privat, via bolag och närstående

Bakgrund: Tekn. dr. i teoretisk fysik från Chalmers tekniska högskola och grundare till Tangiamo Touch Technology. VD för bolaget sedan 2007. Innan dess drev han forskning inom artificiell intelligens och komplexa system vid Chalmers. Tidigare medgrundare till TiFiC, ett framgångsrikt startupbolag med inriktning mot att automatiskt lösa datorsupportproblem.

Övriga pågående uppdrag: Tangiamo Touch Technology AB Ledamot och VD, Synsense AB Ledamot

Jimmy Eiterjord
Jimmy Eiterjord
CTO sedan 2005

Född: 1978

Aktieinnehav: 865 523 aktier privat

Bakgrund: Civilingenjör i datateknik från Chalmers teknisk högskola och ansvarig för Tangiamos teknikutveckling och IPR sedan bolagets start 2005. Expertis både inom mjukvaruutveckling och elektronik, speciellt sensorteknologi.

Peter Magnusson
Peter Magnusson
Försäljningschef sedan 2016

Född: 1961

Aktieinnehav: 100 000 aktier privat

Bakgrund: Peter Magnusson har studerat Business Administration på University of Minnesota, USA. Peter har mer än 20 års erfarenhet av att ansvara för försäljning och marknadsföring i flera olika branscher, både i Europa och som försäljningsansvarig i amerikanska bolag på den amerikanska marknaden.

Katarina Robertsson
Katarina Robertsson
CFO sedan 2017

Född: 1964

Aktieinnehav: 0 aktier privat, via bolag och närstående

Bakgrund: Katarina Robertsson är civilekonom med lång erfarenhet som CFO för mindre och medelstora bolag.

Övriga pågående uppdrag: Media-Konsult AB Ekonomi, Aptera Holding AB Ekonomi