Kraftigt utökat vinstdelningsavtal med Bell casino, ca 3 MSEK årligen

Bell Casino AB och Tangiamo har signerat ett avtal om att kraftigt utöka nuvarande vinstdelningsavtal från 5 till 25 bord. Den sammanlagda affären förväntas generera minst ca 3 MSEK årligen när samtliga bord är utplacerade. Installationen av de nya borden hos Bell förväntas ske med 1-3 bord per månad.

Efter installationen av de första borden ser både vi och Bell Casino att det med fördel går att skala upp verksamheten med hela Tangiamos produktportfölj på många fartyg. Vi ser Bell Casino som en stabil partner i vår vinstdelningsaffär och en viktig del i att bygga ett stabilt kassaflöde

Linh Thai, VD Tangiamo

Bell Casino AB är en svensk kasinooperatör med kasinoverksamhet på 93 fartyg i Europa.

Vinstdelning, Revenue sharing eller Participation är en form av avtal där Tangiamo får en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangaimo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-15 kl. 11:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.