Klargörande

Under gårdagsförmiddagen rapporterade media kring en transaktion rörande styrelseordförande Jan Bengtssons innehav i bolaget, där det framgick att Jan Bengtsson förvärvat aktier. Under eftermiddagen kom en rättelse i media då transaktionen som genomförts inte påverkade Jan Bengtssons innehav utan enbart var ett återköp av en aktiepost från en kapitalförsäkring. Sådana transaktioner skall enligt Finansinspektionens regelverk avseende insynspersoner rapporteras.

För att säkerställa att inget missförstånd kvarstår vill bolaget informera att Jan Bengtsson alltså inte förändrat sitt innehav av aktier i bolaget utan fortsatt har det ägande som beskrivs på bolagets hemsida.

För mer information, kontakta:
Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-09-28 kl. 15:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.seBolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.