Investerare & Media

Regulatoriska PM

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Kommande händelser

{{stockInfo.tickerSymbol}}

{{stockInfo.tickerName}}

+/- %
{{dailyInfo.delta}} {{dailyInfo.deltaPercentage}}
Buy: Sell:
{{dailyInfo.askPrice}} {{dailyInfo.bidPrice}}
Latest: Highest:
{{dailyInfo.latestPrice}} {{dailyInfo.highPrice}}
Lowest: Quantity:
{{dailyInfo.lowPrice}} {{dailyInfo.volume}}

Influencing information

Reports Press releases

Aktie and Index

TANGI First North All-Share

Comparison type

Procent Value No comparison

View

Intraday Preset
Currency: Marketplace:
{{stockData.tradeCurrency}} {{stockData.marketPlace}}
Latest price: Close price:
{{stockData.latestPrice}} {{stockData.closePrice}}
Last change: Year highest
{{stockData.lastChange}} {{stockData.highestPrice}}
Year lowest: Number of shares:
{{stockData.lowestPrice}} {{stockData.numberOfShares}}

Aktiekapitalets utveckling

Year Event Quotient Increase/decrase
of number of shares
Increase of
stock capital
Total
number of shares
Total capital
2004 Incorporation 10 10 000 100 000 10 000 100 000
2004 Emission 10 500 5 000 10 500 105 000
2005 Emission 10 1 500 15 000 12 000 120 000
2005 Split 1000:1 0,01 11 988 000 0 12 000 000 120 000
2005 Emission 0,01 3 000 000 30 000 15 000 000 150 000
2006 Emission 0,01 1 000 000 10 000 16 000 000 160 000
2006 Emission 0,01 5 333 333 53 333,33 21 333 333 210 333,33
2012 Emission 0,01 10 645 786 106 457,86 31 979 119 319 791,19
2014 Emission 0,01 8 028 761 80 287,61 40 007 880 400 078,80
2014 Loan conversion 0,01 18 005 149 180 051,49 58 013 029 580 130,29
2015 Loan conversion 0,01 6 340 476 63 404,76 64 353 505 643 535,05
2016 Emission 0,01 143 367 683 1 433 676,83 207 721 188 2 077 211,88
2016 Emission 0,01 3 960 000 39 600 211 681 188 2 116 811,88
2016 Emission 0,01 1 000 000 10 000 212 681 188 2 126 811,88
2016 Warrant 0,01 12 721 628 127 216,28 225 402 816 2 254 028,16
2016 Emission 0,01 1 000 000 10 000 226 402 816 2 264 028,16
2016/2017 Emission 0,01 66 600 000 666 000 293 002 816 2 930 028,16
2017 Emission 0,01 4 0,04 293 002 820 2 930 028,20
2017 Reverse split 1:20 0,20 -278 352 679 0 14 650 141 2 930 028,20
2017 Nyemission 0,20 4 676 037 935 207,40 19 326 178 3 865 235,56
2017 Nyemission 0,20 4 676 037 935 207,40 19 326 178 3 865 235,56
2017 Nyemission 0,20 4 676 037 935 207,40 19 326 178 3 865 235,56
2019 Nyemission 0,20 5 461 537 1 092 307,40 25 327 715 5 065 543,00
2019 Nyemission 0,20 5 461 537 2 661 612,20 38 640 776 7 728 155,20
2019 Konvertering av lån 0,20 3 066 666 613 333,00 41 707 442 8 341 488,20
2019 Konvertering av lån 0,20 1 511 362 302 272,60 43 218 804 8 643 760,80
2019 Riktad emission 0,20 8 800 000 1 760 000 52 018 804 10 403 760,60
2020 Konvertering av lån 0,20 2 458 317 491 663,40 54 477 121 10 895 424,20
2020 Konvertering av lån 0,20 3 885 496 777 099,20 58 362 617 11 672 523,40
2020 Riktad emission 0,20 3 223 207 644 641,40 61 585 824 12 317 164,8
2020 Konvertering av lån 0,20 5 278 697 1 055 739,40 66 864 521 13 372 904,20

 

Utestående optioner : 1,500,000
Vid bolagsstämman i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj, 2018 i Göteborg beslutades att emittera 1 500 000 stycken teckningsoptioner till nyckelpersoner anställda i bolaget. Samtliga optioner i programmet har tecknats. Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kr. Optionerna har en löptid på 3 år och priset är 0,02 kr per option

Top 10 Aktieägare

Aktieägare Ägande Röster Land Verifierad
AVANZA PENSION 5 757 388 8.6% SVERIGE 2020-06-30
BENGTSSON, JAN 2 351 932 3.5% SVERIGE 2020-06-30
MIKAEL MÖRK KONSULT & INVEST AB 2 176 007 3.3% SVERIGE 2020-06-30
ASP, INGEMAR 2 060 205 3.1% SVERIGE 2020-06-30
RECALL CAPITAL NORDIC AB 1 723 207 2.6% SVERIGE 2020-06-30
NORDNET PENSION 1 696 083 2.5% SVERIGE 2020-06-30
JARESTRAND, RONNY 862 010 1.3% SVERIGE 2020-06-30
NEXTGEN AB 835 881 1.3% SVERIGE 2020-06-30
KUCUKKAPLAN, PETRUS FEHMI 800 000 1.2% SVERIGE 2020-06-30
PONG AB 799 000 1.2% SVERIGE 2020-06-30

 

Certifierad rådgivare
Günther & Wikberg Fondkommission, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq OMX Stockholm AB, är Certified Adviser för bolaget.

Günter & Wikberg Fondkommission

  • www.gwkapital.se
  • ca@gwkapital.se
  • +46 8 503 000 50
  • Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, Sverige

Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.