Första order på Crystal Card Table

Tangiamo har fått den första ordern på ett Crystal Card Table (lansering 2019–02) med vinstdelning från Casino Vivant i Paraguay. Leverans kommer att ske under Q2.

Casino Vivant är en av de kunder som Tangiamo besökte i mars. Vivant är ett privatägt företag med Yacht club, Casino och hotell under samma tak.

En multiplattform för kortspel saknas idag och det finns en stor efterfrågan i framförallt Syd- och Centralamerika. Vår första order är ett genombrott och ger oss en strategiskt stark position på marknaden.”  Harald Börsholm, Försäljningschef Tangiamo

Vinstdelning, Revenue sharing eller Participation är en form av avtal där Tangiamo får en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut.

Crystal Card Table (tidigare Crystal Black Jack), är ett helautomatiskt elektroniskt spelbord där upp till 6 deltagare spelar Black Jack, Baccarat och Poker på en stor gemensam touch screen. Crystal plattformen tar upp mindre golvyta än andra elektroniska spelbord på marknaden och är idealisk för kasinon och spelhallar som vill utnyttja befintlig golvyta maximalt.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post:
linh.thai@tangiamo.com 

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post:
harald.börsholm@tangaimo.com 

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-05 kl. 13:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.