Första Crystal Roulette installerat hos Magic Bet

Tangiamo har idag installerat det första Crystal Roulette bordet hos Magic Bet i Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att byta ut alla sina Roulette bord i sina 40 gaming halls mot Tangiamos bord med vinstdelning. Tangiamo kommer att utvärdera resultatet för fortsatt utrullning.

Magic Bet är verksamma i Bulgarien med ca 40 gaming halls och finns representerade i samtliga större städer. Magic Bet är en del av företagsgruppen Kaliman EAT Ltd.

Crystal Roulette är ett helautomatiskt spelbord för upp till 6 deltagare. Crystal Roulette är utrustat med ett mekaniskt automatiserat hjul och en transparent skärm som tar upp en mindre golvyta än något annat ”multiplayer” roulettbord på marknaden. Crystal är idealiskt för mindre kasinon och spelhallar eller andra som vill utnyttja befintlig golvyta maximalt.

Vinstdelning, Revenue sharing eller Participation är en form av avtal där Tangiamo får en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.