Extra bolagsstämma 21 januari 2019

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, höll extra bolagsstämma måndag den 21 januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i Göteborg 1 våningen.