Extra bolagsstämma 21 januari 2019

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 21 januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i Göteborg 1 våningen. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 12.30.

Kommande händelser