Delårsredogörelse Juli – September 2018 Tangiamo Touch Technology AB (PUBL)

Januari – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 056 (8 195) TSEK 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -10 172 (-1 054) TSEK 
  • Under jan-sept 2017 ökade lagret med 7 546 TSEK
  • Under jan-sept 2018 minskade lagret med -722 TSEK
 • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -10 172 (-3 525)TSEK 
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 421 TSEK

Juli – September 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 963 (1 058) TSEK 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3 172 (-1 512) TSEK 
 • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 209 (-2 621) TSEK 
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 287 (-6 029) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 1 896 TSEK den 30 september
  • Outnyttjad checkkredit på 1,7 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Försäljning av ett spelbord till Västafrika
 • Försäljning av ett spelbord till Frankrike
 • Order från Gameprom, Bulgarien, leverans under Q4
 • Order från Grosvenor, UK, 4 st spelbord med vinstdelning

Händelser efter periodens utgång

 • Orderstock: 1,9 MSEK
 • Försäljning av ett spelbord till Bingo Las Vegas i Madrid
 • Grosvenor utökar befintlig order från 4 st spelbord med vinstdelning till 8 st
 • Order från Casino Gran Madrid, 2 st spelbord med vinstdelning
 • Tangiamos senaste mjukvara blir godkänd för B1 (spelbutik) och B2 (spelhall) i Madrid
 • Har fått en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr från tillväxtverket via ALMI, tillstyrkt för att göra marknadsundersökning i USA

Spelbord med vinstdelning

 • Aktiva spelbord med vinstdelning, 8 st
 • Kommande spelbord med vinstdelning, 10 st

VD – Ord

I skrivande stund befinner jag mig i Macao där vi tillsammans med vår distributör introducerar Crystal Roulette för potentiella kunder. Det är roligt att vi har tagit ett första steg in på en av de största marknaderna för landbaserade kasinon. Parallellt med introduktionen pågår arbetet med produkttillstånd för Crystal Roulette. I nuläget är kvoten för antal live bord i Macao fylld, detta innebär att myndigheterna ej tillåter kasinon att installera fler spelbord som kräver en dealer, såsom traditionella roulettbord. Det är till vår fördel då Crystal Roulette inte omfattas av detta, spelbordet är ett helautomatiskt bord och klassas som slot machine.

Hösten har varit händelserik, allt eftersom bolaget har utvecklats börjar vi se effekten av produktifieringen. I november kommer vi att släppa Blackjack till Crystal och under Q1 2019 kommer vi att utöka med Baccarat till samma plattform. Planen är att fortsätta släppa nya spel till våra plattformar.

Vårt samarbete med Grosvenor i UK har lett till en ny funktion, Tournament mode där våra spelbord möjliggör för spelare att delta i turneringar, Player vs Player och Casino vs Casino. Tjänsten kommer att gå live i UK under Q1 2019.

Syftet med att utveckla nya spel och funktioner till samma plattform är att gå mot ett läge där vi säljer tjänster snarare än bara en fast produkt. De spelbord som finns på marknaden idag kan fortsätta att bidra till Tangiamos tillväxt genom tilläggstjänster och utökad funktionalitet.

Vi för fortfarande diskussion med potentiella samarbetspartners gällande Tangiamo Online Gaming.

I oktober fick vi en Affärsutvecklingscheck från tillväxtverket via ALMI, tillstyrkt för att göra marknadsundersökning i USA. Vi kommer att få 250 000 kr i bidrag vilket ger oss möjlighet att jobba med ett nytt affärsområde där vi kan tillämpa vår touch technology. Arbetet kommer att starta som senast efter årsskiftet.

Utöver spännande utvecklingsprojekt förbereder vi byte av lokal till Marieholmsgatan 10b, flytten kommer att ske i början av 2019. Det ger oss en yta på ca 800m2, vilket vi behöver för att hantera produktionsflödet. I samband med flytten kommer vi att implementera ett nytt affärssystem för att få en ökad kontroll och styrning av organisationen.

2018 har bjudit på saftiga utmaningar som vi successivt har betat av. Nu ser vi fram emot att börja 2019 med bättre förutsättningar och större moment.

Linh Thai

VD Tangiamo Touch Technology

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-11-15, kl. 09:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.