Crystal Roulette är godkänt i UK

Tangiamo har beviljats licens för den brittiska spelmarknaden av UK Gambling Commission. Licensen ger bolaget rätt att tillverka och sälja alla typer av spelutrustning till kasinon och andra spelinrättningar i Storbritannien. Tangiamos Crystal Roulette har samtidigt beviljats produkttillstånd.

Som tidigare har meddelats har Tangiamo fått en order på 4st Crystal Roulette (vinstdelning), vilket omgående kommer att levereras till Grosvenor Casinos (Rank Group) i UK.

Grosvenor Casinos har valt att omvandla resterande order på 4 st Multiplay Live (vinstdelning) till 4 st Multiplay Auto (vinstdelning) för att kunna öka tillgängligheten för sina kunder. Leveransen kommer att ske när produkttillstånd erhålls från myndigheten.

Tillståndstyper i UK;

Försäljningstillstånd                                          Godkänt (Nov 2018)

Produkttillstånd Crystal Roulette                       Godkänt (Nov 2018)

Produkttillstånd Multiplay Auto                                         Pending

______________________________________________________________________

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-11-28 kl. 16:45.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.