Certified Adviser

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq OMX Stockholm AB, är Certified Adviser för bolaget.

Günter & Wikberg Kapitalförvaltning AB

Adress: Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 503 000 50
E-mail: ca@gwkapital.se
Webbplats: http://www.gwkapital.se