Brev till aktieägarna i Tangiamo samt publicering av Informationsmemorandum

Idag inleds företrädesemissionen i Tangiamo Touch Technology AB (First North: TANGI). Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,23 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelning om cirka 1 MSEK. Bolaget har erhållit garantier om 5,3 MSEK varav 1,3 MSEK från styrelse och ledning i form av teckningsåtagande (motsvarande cirka 64,4 procent av emissionsbeloppet). Det går att delta teckna i Erbjudandet även utan företräde.

Kära aktieägare,

Sedan mitt tillträde som VD i mars 2018 har Bolaget vänt blad, med omstrukturering internt och nya partners externt. Resultatet under 2019 är en bredare och framförallt mogen produktportfölj samt ett nytt distributionsnätverk.

Utfall av vårt arbete

 • Kostnadsbas
  • Rätt kompetens på plats gör att vi kan gå från 15 till 13 personer under 2019.
  • Supporttekniker baserade i Bulgarien istället för Sverige, lägre personalkostnad.
  • Produktionen förbered att outsourcas under 2019/2020 för lägre produktionskostnad.
 • Kassaflöde
  • Vinstdelningsavtal med bra partners, som tex Bell Casino med 93 casinon på fartyg i Europa. Nuvarande avtal ger minst ca 3 MSEK per år.
  • Övergång från lagerstyrt till orderstyrt inköp, lägre kapitalbindning.
 • Försäljning
  • Ny försäljningsstrategi, istället för att sälja till enskilda kasinon är försäljningen riktad mot kasinogrupper och nyckelaktörer per marknad.
  • Slutit ramavtal med större operatörer, så som Lydia Ludic, ägs av Pefaco International PLC med säte på Malta och finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls.
 • I närtid
  • TCS John Huxley
   • Förhandling om distributionsavtal för ADR enheter globalt. Ett signerat avtal innebär att TCS förbinder sig till en obligatorisk årlig inköpsvolym av ADR-enheter, ordervärde 1–3,5 MSEK per år. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning under minst 7 år. Avslut under Q2.
   • Förhandling om försäljning av bord i Nordamerika, avslut under Q3.
  • Mexico
   • Pågående förhandling med ett flertal kasinogrupper, avslut under Q2.

Jag hoppas att både nuvarande men även nya aktieägare vill vara med på Tangiamos nya resa.

Linh Thai, VD Tangiamo

 

Erbjudandet i sammandrag (fullständiga villkor och anvisningar återfinns i Informationsmemorandumet)

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt. Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas – sådan teckning är utan företrädesrätt.

Teckningsperiod 27 maj – 12 juni 2019
Avstämningsdag 24 maj 2019
Handel med teckningsrätter 27 maj – 10 juni 2019
Emissionsbelopp Ca 8,23 MSEK
Antal nya aktier 12 663 858 st
Teckningskurs 0,65 SEK. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier 25 327 715 st
Bolagsvärde pre-money Ca 16,4 MSEK
Övertilldelning Belopp: Ca 1 MSEKVolym: 1 538 462 aktier
Garanti Ca 5,3 MSEK varav 1,3 MSEK såsom teckningsförbindelser
ISIN / Kortnamn SE0009664303 / TANGI

OBS! Förfarandet för hantering av teckningsrätter kan skilja sig åt beroende på hos vilken förvaltare du har dina aktier. Du kan eventuellt frånskiljas dina teckningsrätter tidigare än vad som anges som sista dag för handel med teckningsrätter om du inte har tagit ställning till Erbjudandet. Kontakta din förvaltare i god tid för att för att veta om och/eller hur du bör agera för att delta i Erbjudandet.

Investerarträffar
Kom och lyssna på VD Linh Thais presentation av Tangiamo och vägen framåt vid följande tillfällen. Alla event förutom det i Göteborg kommer att streamas live och finnas tillgängliga på respektive arrangörs hemsida efter presentationstillfället:

Event Datum, tid Adress Anmälan
Investerarmötet 27 maj 2019, 18:00 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Anmälan sker via aktiespararna.se
Småbolagsjakten Live 28 maj 2019, 17:55 Grev Turegatan 30, Stockholm Anmälan sker via investerarbrevet.se
Småbolagsdagen 3 juni 2019, 08:00 Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm Anmälan sker via aktiespararna.se
Investerarkväll 4 juni 2019, 18:00 Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, Göteborg Anmälan sker via info@gcf.se

Handlingar i samband med emissionen

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns nu tillgängliga på Tangiamos hemsida (http://www.tangiamo.com), Göteborg Corporate Finances hemsida (http://www.gcf.se) samt Mangold Fondkomissions hemsida (http://www.mangold.se).

För mer information

Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangaimo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-27 kl. 10:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.