Bokslutskommuniké januari-december 2017 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Sammanfattning

Q4 2017 (oktober-december 2017)

Nettoomsättningen uppgick under perioden oktober-december 2017 till 4404 (511) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 762% jämfört med Q4 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar var positivt och uppgick under perioden till 147 (-1067) TSEK, en förbättring med 1214 TSEK jämfört med Q4 2016.

Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till 6 (-730) TSEK, en förbättring med 736 TSEK jämfört med Q4 2016.

Resultatet per aktie var 0,00 kr under Q4 2017 jämfört med -0,12 kr under Q4 2016.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 155 (-1098) TSEK under perioden. 

Hela året (januari-december 2017)

Nettoomsättningen uppgick under 2017 till 12599 (3501) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 260% jämfört med 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under perioden till -907 (-1775) TSEK, en förbättring med 848 TSEK.

Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick under perioden till -3522 (-4587) TSEK, en förbättring med 1065 TSEK.

Resultatet per aktie var -0,18 kr 2017 jämfört med -0,41 kr 2016.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -902 (-1862) TSEK under perioden.

Likvida medel uppgick till 10317 (8659) TSEK per den 31 december 2017.

Soliditeten uppgick till 93% (74%).

VD-ord

Tangiamo Touch Technology noterades i april 2017 på Nasdaq First North. Den nyemission som gjordes i samband med noteringen har gjort det möjligt att under fortsättningen av 2017 förstärka vår försäljningsorganisation, både genom nya lokala distributörer och utökad egen försäljning. Den har också skapat möjligheter till tillväxt genom processer för myndighettillstånd på nya marknader. Dessutom har bolaget kunnat fortsätta utvecklingsprocesser mot nya affärsområden.

Fokus har till en början varit viktiga marknader i Europa där roulettespelet dominerar, som Frankrike, Spanien och Holland. I Frankrike har de första installationerna gjorts på kasinon hos de stora kasinogrupperna Groupe Lucien Barrière och Groupe Partouche som tillsammans driver 90 kasinon i Frankrike och grannländer. Mottagandet från spelarna har varit mycket positivt.

I Spanien fortsätter samarbetet med vår nya distributör, PEJ, som är del av Valisa Group som också driver ca 80 egna spelhallar och är delägare i ytterligare ca 40 stycken. Spaniens B-marknad består av nära 3000 spelhallar och bingohallar. Tillsammans med PEJ/Valisa har Tangiamos produkter visats upp på flera mässor för spelbranschen i Spanien, bland annat i Madrid, Valencia och Andalusien. Tillsammans med PEJ/Valisa har vi också inlett en process för myndighetsgodkännande i olika spanska provinser. Bolagets produkter har passerat tester hos ett ackrediterat testlaboratorium i Spanien, och i januari 2018 erhölls det första tillståndet i Aragonien där också de första installationerna gjorts, bland annat i Zaragosa. Flera ytterligare tillståndsprocesser förväntas bli klara under första halvåret 2018, t ex i Madrid.

I Holland har Tangiamo tecknat ett ramavtal med det statliga Holland Casino. Flera nya installationer har gjorts under 2017, den senaste på Holland Casinos nya kasino Amsterdam West. I Holland är Tangiamos produkter godkända även för spelhallar, vilket skapar ytterligare möjligheter till försäljning.

Tangiamos elektroniska spelbord erbjuder också en idealisk lösning för maritima miljöer som kryssningsfartyg och färjor. Bolagets samarbete med Carnival Cruises har fortsatt med nya installationer, och i januari 2018 har vi fått in Casino Merkur Mare som kund för bord till ett nybyggt fartyg tillhörande TUI Cruises. Casino Merkur Mare är del av tyska Gauselmann Group, ett av Europas största kasinoföretag som både tillverkar kasinoutrustning och driver över 230 egna kasinon och spelhallar.

Tangiamo utvecklar kontinuerligt nya spelprodukter, speciellt nya spel och versioner av spel riktade mot nya marknader, exempelvis i Asien och Nordamerika. I en parallell process byggs en grund för nya affärsområden inom onlinespel och touchteknologi som kan skapa en bas för större tillväxt på längre sikt.

Vid den stora kasinospelsmässan ICE 2018 i London i början av februari 2018 inleddes lanseringen av Tangiamos nya onlinesystem, som gör bolagets bord till en unik plattform för live kasino online, med möjlighet att spela på ett visst bord på ett kasino från mobiler och tablets över hela världen. Systemet tilldrog sig ett mycket stort intresse även från stora aktörer i kasinobranschen, och ett stort antal kontakter kommer att följas upp efter mässan både vad gäller online och Crystal Roulette. De första installationerna av onlinesystemet förväntas ske i samarbete med utvalda kunder under 2018. Utvecklingen av nya former av socialt live kasino online med bas i Tangiamos existerande produkter kommer att öppna nya affärsmöjligheter för bolaget inom det snabbast växande segmentet av onlinespel.

Förstärkningen av bolagets försäljningsorganisation under året visar sig också genom ett positivt resultat före avskrivningar under Q4 2017. Den uppbyggnad av företagets kapacitet både inom försäljning, produktion och teknisk utveckling som skett under perioden skapar en god grund för tillväxt, vilket gör att ledning och styrelse ser positivt på bolagets utsikter för 2018.

Mats Nordahl
VD Tangiamo Touch Technology AB

Läs hela rapporten här: https://www.tangiamo.com/sv/event/bokslutskommunike-2017/

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-794294, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-27 kl. 17:30.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.