Beslut om konvertering av konvertibler till aktier

Tangiamo Touch Technology AB (”Bolaget”) har erhållit begäran om konvertering avseende delar av det brygglån Bolaget upptog december 2018. Styrelsen för Bolaget har idag den 5 juli 2019 beslutat om att konvertera begärda delar motsvarande 2 299 999,50 kr till kursen 0,75 kr per aktie. Pris per aktie motsvarar 10% rabatt till genomsnittskursen mellan den 20 juni och den 4 juli 2019.

Totalt tillförs bolaget 3 066 666 aktier. Efter konvertering till aktier kvarstår konvertibellån om 1 200 000 kr som löper till och med den 31 december 2019.

Vi ser detta som ett betydande och mycket uppskattat tecken på stöd och tror att den finansiella förstärkningen av vårt bolag som följer av deras beslut kommer att visa sig vara till nytta för alla.”

Linh Thai, VD Tangiamo

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.