År Händelse Kvotvärde Ökning/minskning
av antalet aktier
Ökning av
aktiekapital
Totalt
antal aktier
Totalt aktiekapital
2004 Bolagsbildning 10 10 000 100 000 10 000 100 000
2004 Nyemission 10 500 5 000 10 500 105 000
2005 Nyemission 10 1 500 15 000 12 000 120 000
2005 Split 1000:1 0,01 11 988 000 0 12 000 000 120 000
2005 Nyemission 0,01 3 000 000 30 000 15 000 000 150 000
2006 Nyemission 0,01 1 000 000 10 000 16 000 000 160 000
2006 Nyemission 0,01 5 333 333 53 333,33 21 333 333 210 333,33
2012 Nyemission 0,01 10 645 786 106 457,86 31 979 119 319 791,19
2014 Nyemission 0,01 8 028 761 80 287,61 40 007 880 400 078,80
2014 Konvertering av lån 0,01 18 005 149 180 051,49 58 013 029 580 130,29
2015 Konvertering av lån 0,01 6 340 476 63 404,76 64 353 505 643 535,05
2016 Nyemission 0,01 143 367 683 1 433 676,83 207 721 188 2 077 211,88
2016 Nyemission 0,01 3 960 000 39 600 211 681 188 2 116 811,88
2016 Nyemission 0,01 1 000 000 10 000 212 681 188 2 126 811,88
2016 Teckningsoption 0,01 12 721 628 127 216,28 225 402 816 2 254 028,16
2016 Nyemission 0,01 1 000 000 10 000 226 402 816 2 264 028,16
2016/2017 Nyemission 0,01 66 600 000 666 000 293 002 816 2 930 028,16
2017 Nyemission 0,01 4 0,04 293 002 820 2 930 028,20
2017 Omvänd split 1:20 0,20 -278 352 679 0 14 650 141 2 930 028,20
2017 Nyemission 0,20 4 676 037 935 207,40 19 326 178 3 865 235,56
2017 Nyemission 0,20 540 000 108 000 19 866 178 3 973 235,56