Touch Technology

Tangiamo har utvecklat en egen teknologi för touchskärmar för flera användare. Tekniken skyddas av flera beviljade patent. I tidigare versioner av tekniken kombinerades flera typer av sensorer med avancerade algoritmer för att detektera beröringar och identifiera användare.

Den nya versionen baseras enbart på kapacitiv avkänning, som i de touchsystem (projected capacitive) som finns i de flesta smartphones. Tangiamos teknik är en ny generation av denna teknologi som gör nya typer av mätningar vilka ger mer information om användarna och hur de rör vid ytan. Det tillåter identifikation av användare och att flera personer använder sig av gester.

Under 2017-2018 kommer teknologin att utvecklas för att säljas som komponent i system från andra hårdvarutillverkare, även till mindre handhållna enheter som mobiltelefoner, tablets, all-in-one PCs och spelplattformar, t ex för spel för flera användare och nya former av interaktion. Den har också unika egenskaper för samarbetsmiljöer för kontor, industri och utbildning med flera användare.

Marknad

Under 2016 såldes ca 2,1 miljarder touchmoduler, mest till mobiltelefoner och tablets, motsvarande ca 225 miljarder SEK (25 miljarder USD). Marknadens tillväxt har varit ca 15% per år 2010-2015.

Stora touchdisplayer är en mindre men växande andel. 2016 såldes t ex 78 miljoner PCs med touchskärm. Större touchdisplayer används t ex i publika miljöer (digital signage), en marknad om ca 135 miljarder SEK (15 miljarder USD).