Affärsidé & vision

Affärsidé

Vi skall vara ett innovativt och utvecklande företag som förvaltar våra produkter i växande affärer på en global marknad med bra och stabil lönsamhet.

Vision

Den övergripande visionen för Tangiamo Touch Technology AB är att bolaget skall växa kraftig med en stabil och hållbar lönsamhet. Detta kommer att ske i tre affärsområden.

Affärsområde Electronic Table Games

Tangiamo skall fortsätta växa med lönsamhet och ha en attraktiv produktportfölj. Bolaget skall etablera affärsrelationer över fler geografiska marknader än de som idag existerande. Bolaget skall få dess produkter myndighetsgodkända på fler marknader än dom idag existerande. Tangiamo skall sluta avtal med fler distributörer än de idag har. Bolaget skall kraftigt öka sin kundbearbetning och närvaro. Tangiamos produkter finns idag i 34 länder. Målet är att kraftig bredda detta antal, och leverera fler produkter genom dels ren försäljning men också genom vinstdelning på bord placerade hos samarbetspartner.

Affärsområde Online Gaming

Bolaget skall etablera sig med onlinespel baserad på patenterade produkter som är unika för marknaden. De projekt som pågår i dag skall Bolaget fortsätta utveckla tillsammans med dess kunder för att på sikt ha som målsättning att skapa globala onlinespel, där spelaren kan sitta var som helst i världen och spela mot ett fysiskt bord där det finns fysiska personer som spelar på samma bord i realtid. Bolaget skall nå fler kunder och marknader genom en aktivare kundbearbetning.

Affärsområde Touch Technology

Tangiamo skall fortsätta utveckla sina patenterade produkter inom Touch Technology för att under vintern 2017/2018 ha en prototyp framme för att visa för slut-kunder och tillverkare av skärmar, plattor, telefoner, osv. Bolaget skall bevaka och utveckla sina patent som är riktade mot nästa generation av Touch Technology.